20100702

Everything is politics?

From a speech by Göran Hägglund, party leader for Kristdemokraterna in Sweden, a conservative party: "Rikstingsdeltagare, Vänstern drivs av en fundamental tes som säger att allt är politik. Det är en i grunden totalitär syn, för i den finns inga givna gränser för vad politiker ska få bestämma om. Det är en syn som är fullkomligt främmande för oss kristdemokrater, och av flera skäl. För det första är vår tradition den naturrättsliga, den som erkänner en grundläggande rätt för människan som ligger djupare än politiska trender. För det andra tror vi att politikens uppgift är att understödja när det behövs, inte att styra i onödan. För det tredje tror vi att det civila samhället, det som är utanför stat och marknad, är den kraft som driver det politiska livet och inte tvärtom."

It is echoing in Great Britain: "So today we are taking an unprecedented step. Based on the belief that it is people, not policymakers, who know best, we are asking the people of Britain to tell us how you want to see your freedom restored." says Nick Clegg, party leader of the Liberal Democrats in the ruling coalition of Great Britain.

1 kommentar: