20080429

Tar helgen

A Man may make a Remark (952)

by Emily Dickinson

A Man may make a Remark—
In itself—a quiet thing
That may furnish the Fuse unto a Spark
In dormant nature—lain—
Let us deport—with skill—
Let us discourse—with care—
Powder exists in Charcoal—
Before it exists in Fire.

Amerikas Exceptionalism

Krönikan Lexington i The Economists senaste nummer knyter an till Robert Kagans artikel om neokonservatismen som Dick Erixon lyfte fram härom dagen. Lexington var förövrigt den stad där de första skotten avlossades i den Amerikanska Revolutionen 1775!?

Man annonserar ett intresse att i USA diskutera vad man kallar den amerikanska exceptionalismen. Tre tankesmedjor analyserar i veckan en bok skriven på ämnet: "Understanding America: The Anatomy of an Exceptional Nation".

Lexington använder ordet "exceptionalism" snarare än neokonservatism som endast är förknippat med Republikanerna. Alla tre presidentkandidaterna McCain, Obama och Clinton är exceptionalister dvs de lyfter fram USA som "the indispensable nation".

Som Kagan poängterade går det inte att extirpera de senaste årens beslut som icke-amerikanska och tro att Amerika genuint skall förändras i och med valet. Vinner demokraterna, säger Lexington, blir USA liberalare men fortfarande amerikanskt. Man verkar inte signifikant konvergera med européerna.

Presidentvalet är allstå samtidigt en kandidatur för ledarskapsrollen i det trans-Atlantiska förbundet.

Enligt Lexington skall de tre tankesmedjorna diskutera om det är för sent att fortsätta exceptionalismen, förståelsen av densamma, likt Minervas Uggla, vishetens symbol, som enligt Hegel bara flyger om kvällen.

Lexington insinuerar alltså att USAs "moment" är över i historien. Själv tror jag inte detta men en ny fas är definitivt på väg som jag diskuterade då jag kommenterade en artikel i Foreign Affairs som beskrev den "Icke-polära" världsbilden.

Det kommer kanske att gå att få reda på vad The American Enterprise Institute, Brookings Institution och The Manhattan Institute kommer fram till i sina diskussioner?

Orsaken är att vägen via de internationella institutionerna inte är framkomliga. Ryssland och Kina blockerar återigen FNs säkerhetsråd. Till deras förtret, påstår Kagan, kommer en del av makten att förmedlas diffust, enligt en princip som ej delar det trans-Atlantiska samfundet.

20080428

Putins Ryssland definierar demokrati på nytt sätt

Som Dick Erixon skriver när han diskuterar Robert Kagans artikel, The End of the End of History, har Ryssland och Kina fått en ställning mot demokratierna i världen som autokratiska "demokratier" hur konstigt det än låter. Ryssland kallar sig en "sovereign democracy".

Putin definierar demokrati mer som att se efter folks behov snarare än att ha kompetitiva val. Man talar alltså mer om vad de behöver snarare om vad de har för rättigheter.

Vi i Väst bör se detta som en ursäkt för att med ett fåtal styra massorna. Dock, säger Kagan, har både Ryssland och Kina lärt sig att låta ekonomin gå så länge folk inte sysslar med politik. Detta har gett dem makt. Min fråga är dock hur långt upp i GDP per capitan man kommer med denna teknik.

En viktigare fråga kanske är, som jag diskuterade i mitt förra inlägg, vad som blir av folkets själ om det enda de kan diskutera är att göra pengar tillsammans.

Kagan skriver vidare att vad som Putins rådgivare leder in honom på är ett korståg mot den förnedring som Sovjetunionens konkurs innebar. Detta är populärt hos folket och tyvärr påminner det om Tysklands reaktion efter första världskriget.

En potentiellt viktig faktor som skiljer demokratierna från autokratierna, enligt Kagan, är de universella värderingarna. Jag skulle vilja ställa frågan igen om inte de universella värderingarna har med människans psykologi att göra. Vad som passar människan bäst. Är mest naturligt.

De senaste 40 åren har varit viktiga för social psykologins utveckling. Kan man inte säga att vad man lärt sig under denna tid, och där är kunskapen störst i Väst, kan appliceras på hur man leder populationer på ett så friktionsfritt sätt som möjligt? Jag är övertygad om att vad Applebaum kallar "civil society" är synnerligen relevant för denna process.

Man kanske även får introducera en term som t.ex populationernas mognadsgrad? Vad som är bäst för en viss population beror ju på mognadsgraden. Så mycket för orsaken men en praktisk fråga är ju om Kina och Ryssland blir expansiva? Som Kagan och Erixon påpekar så har de redan brutit Västs monopol på globaliseringsprocessen.

Kagan är dock mer pessimistisk än Godon Brown och Carl Bildt vad avser möjligheten att sätta upp nya internationella institutioner där Kina och Ryssland är med. Detta då till och med när det rör sig om globala gemensamma problem som växthuseffekten.

Alternativ till "flumskolan"?

Den så kallade high-school i USA kallas ibland för prep-school, dvs när de är speciellt inriktade på att förbereda eleverna för åtråvärda universitetsalternativ som den så kallade Ivy league i USA. Murgrönans universitet är en grupp skolor som bland annat har några av världens bästa universitet som Harvard, Princeton och Yale etc.

Sydkorea är ett land som gått från avgrundens rand till en modern stat med 49m innevånare och en GDP per capita på $24000. Sverige har en GDP per capita på $37000.

Enligt en artikel i International Herald Tribune så finns där en skola kallad Daewon där eleverna platsar i Ivy league när de examineras.

Beskrivningen är kanske lite extrem i svenska mått mätt men det är ju lärorikt att se vad globaliseringen inom undervisning åstadkommer och vilken konkurrens ett land som Sverige står mot med vad Alliansen har kallat "flumskolan".

20080426

Israel fyller 60 år

Läste en artikel i SvD.se där en Palestinsk talesman i Sverige, Nael Touqan, anser att det är olämpligt för svenska politiker att närvara vid firandet av 60 års dagen. Förolämpande.

Det är skrämmande hur långt utvecklingen av palestiniers tro att hela Sverige är på deras sida har gått. Detta är ju Hamas ståndpunkt att Israel inte skall få existera.

Hittade en artikel häromdagen där anti-semitism och Israel-fientlighet i Sverige belystes av den dåvarande ambassadören i Sverige från Israel Zvi Mazel. Det är skrämmande hur utbrett detta problem är.

Super JAS planet

Såg just på nyheterna att man lanserar en ny version av vapensystemet JAS där man också försöker få med sig Norrmännen på projektet.

Med all respekt för Carl Bildts bedömning att JAS systemet är en stor succé i Sveriges industriella historia. Det är ju sant att bara få fram ett plan som är användbart är en stor bedrift för ett litet land.

En försvarsanalytiker på nyheterna kallade dock vapensystemet för en "gökunge" inom försvaret.

Är inte detta en viktig fråga för NATO inträde. USA utvecklar ju t.ex. dessa vapensystem och man kan då som medlem använda sig av dessa i stället. Det borde bli både billigare och bättre.

Jag har en känsla av att USAs F serie matchar Rysslands MiG plan bättre. Eller vem är fienden?

Jag antar att orsaken till att Sverige har ett eget flygplan berodde på neutralitetsttänkandet. Detta är ju dock historia i nuläget. Vore det inte dags att "cut the losses" och alliera sig.

Bibelöversättningens eventuella betydelse för samhällets utveckling?

Har diskuterat vad Rysslands isolationism kan tänkas innebära men man undrar ju varför de är så olika européerna i övrigt.

En möjlig orsak kan vara samhällets utveckling kring översättningen av Bibeln till ländernas språk. John Wycliff lär ska ha översatt den första Bibeln till engelska 1382. Tyskland fick sin Bibel 1466. Sverige fick sin 1541.

Bibeln var ju ofta den enda boken som fanns i ett hushåll och måste väl betraktas som viktig för den kulturella utvecklingen och kanske därmed för samhället i stort--civilisationen.

Med detta som en arbetshypotes är det intressant att Ryssland fick sin Bibel först 1875. Detta är att vara på efterkälken redan från början och kanske en orsak till att kommunismen utvecklades här 1917 och inte i det övriga Europa?

Vitryssland, som numera kallas Europas sista diktatur, fick sin Bibel översatt 1973.

En fråga till katolikerna kan vara om de tror att protestanterna bidragit mer till Europas utveckling än de själva på grund av att man betonar det "vernacular"? Det är ju rimligt att anta att Guds ord betyder mer för individer om de förstår vad som sägs.

Hur relevant det ovanstående är kanske kan belysas av dem som är kunnigare än jag på idé och lärdomshistoria och kyrkohistoria?

Källa: The Oxford Companion to the Bible, eds. Metzger, BM och Coogan, MD, Oxford University Press, 1993.

20080425

Direktörens dilemma

Ur Charles T. Brooks engelska översättning av Goethes Faust.

To please the crowd my purpose has been steady,
Because they live and let one live at least.
The posts are set, the boards are laid already,
And every one is looking for a feast.
They sit, with lifted brows, composed looks wearing,
Expecting something that shall set them staring.
I know the public palate, that's confest;
Yet never pined so for a sound suggestion;
True, they are not accustomed to the best,
But they have read a dreadful deal, past question.
How shall we work to make all fresh and new,
Acceptable and profitable, too?

Ryssland är i sin egen "liga"

Ställde en fråga igår om Rysslands möjligheter att komma ifatt Väst i sin egen civilisation eller om de kommer att fortsätta halka efter.

Hittade något av ett svar på American Enterprise Institute's (AEI) hemsida författat av Anne Applebaum kallad: Civil society has returned to Poland. Russia, alas, remains in a league of its own. Dvs, Vad Applebaum kallar "civil society" har kommit tillbaka i Polen men Ryssland kvarlever i sin egen värld.

"Civil society" är förmågan att kunna organisera sig utan myndighetsinblandning i fria grupperingar som till exempel utför välgörenhet, religösa eller andra kulturella samlingar eller driver småföretag.

Applebaum exemplifierar med Womens League i Polen, en välgörenhetsorganisation som tog sig an flyktingar som återvände till Polen efter kriget, vid pass 1945 och den myndighetsdrivna fortsättningen av denna verksamhet som kom efter kommunisternas övertag av Polen.

Civil society misstänkliggörs i Putins Ryssland. Man har börjat tala om spioner från väst och liknande formuleringar.

En god vän till Applebaum startade en debattklubb tillsammans med sin make i Moskva på 1990talet men de började få problem med att driva den från ungefär 2003. Den var opolitisk så Putin är rädd för andlighet/spiritualitet kanske på samma sätt som för den västerländska protestantismen och katolicismen som jag nämnde nyligen.

Man upplever kanske införandet av hög kultur, även om den är opolitisk, som förnedrande? Det påminner kanske om en av orsakerna till Sovjetunionens fall.

Ett program på TV kallat Korrespondenterna föreslog igår att det är oljepengarna som driver fram den nya intoleransen. Det sker i "stabilitetens" namn. Kina talar också om stabilitet. I Väst är vi inte rädda för den demokratiska oredan och diskussionen. Det finns nog dock en gradient från USA till Ryssland. Enligt Applebaum har Östeuropa generellt sett haft svårt att återetablera civil society.

Katolicismen var väldigt viktig i Polen för att bibehålla ett mått av civil society. Den förstördes av någon anledning inte av KGB. Den kanske var viktig för "stabiliteten" av satellitstaten Polen i Sovjetunionen.

20080424

Tyskland ratifierar Lissabonfördraget

Lissabonfördraget, som skall göra beslutsprocesserna enklare i EU, ratifierades med stor marginal i Tyskland idag. 515 delegater för och 58 emot enligt Financial Times.

Siffrorna visar att tyskarna tycker att fördraget är angeläget.

Man verkar inte heller ha något emot att Tony Blair skulle kunna bli en kandidat för EU president även om man inte officiellt stöder det.

Inte varit krig på 60 år

EU har en informationssida, EU--en överblick, där bilder blinkar förbi med allahanda klokheter.

En av dem säger att tack vare EU har det inte varit krig mellan medlemstaterna på 60 år.

Man väljer att starta klockan 1948, tydligen, men är detta verkligen sant ändå. Det låter som en slags frihetsdeklaration från USA.

Det är kanske bara för att påpeka, som Ove Bring, adjungerad professor på Försvarshögskolan, gjorde häromdagen, att den militära alliansen idag är en politisk allians med samma möjligheter.

Men vad kommer att hända med Ryssland, som är utanför EU-systemet med sina egna idiosynkrasier? Som till exempel att bråka i Georgien eller stänga av gasleveranser till Europa.

På ena sidan har de EU och Nordamerika med c:a $30000bn i GDP och på andra sidan Kina, Japan och Korea med kanske $16000bn. Med sina 140m innevånare har de en miljard i Väst och en och en halv miljard i Öst. Själv har de $2000bn i GDP och 12 tidzoner mark med mycket åtråvärda naturtillgångar. Man förstår varför de är lite nervösa.

Men varför väljer de att vara ensamma, en egen civilisation? Är det någon som vet varför de inte ville bli européer? De 127m Japanerna spelar ju baseball med "little league" och allt även om de har sin egen kultur kvar.

Kan Ryssland åstadkomma något själva nuförtiden utan goda relationer med Väst eller Öst eller kommer de att hamna på efterkälken?

Olika reaktioner på primärvalet i Pennsylvania i Europa och Asien

Alison Smale, managing editor på the International Herald Tribune, rapporterar att valet generellt har förbättrat USAs image utomlands med avseende på att vara ett föredöme för demokratin.

Européerna faller för Barack Obamas charm och ser Hillary Clinton mer som en känd variabel.

Asiaterna, med sina yngre ekonomier, däremot har tolkat demokraternas angrepp på frihandeln med ett allvarligt negativt omdöme och verkar föredra republikanen John McCain.

En demokratisk president kanske är bäst för den trans-Atlantiska relationen men en republikansk president som har asiaterna med sig kanske är bättre för världen... och därmed för den trans-Atlantiska relationen.

Till synes en mycket viktig distinktion...

20080423

Ryssland verkar vara emot religös pluralism

I en artikel i International Herald Tribune kallad "Protestants in Russia face Moscow's antipathy" lägger Clifford J. Levy fram hypotesen att ryssarna, med hjälp av säkerhetspolisen FSB, vill enkelrikta religiositeten till att endast gälla den Ryska Ortodoxa Kyrkan.

Putin använder sig också av den Ryska Ortodoxa Kyrkan genom att framträda tillsammans med dess patriark.

Det finns 2m protestanter i Ryssland av de 142m ryssarna och dessa utsätts för allehanda problem när det gäller att samlas och utöva sin religion. Det finns några hundra tusen Katoliker och Vatikanen har tydligen problem att få visa till präster med adressen Ryssland.

Ryssarna går inte speciellt flitigt i kyrkan men andelen som säger sig vara Rysk-Ortodoxa har ökat från 59% 2003 till 71% i en poll nyligen.

Eftersom Vladimir Putin har varit aktiv i introduktionen av kyrkan får man gissa att myndigheterna vill skapa en Rysk-Ortodox identitet och därmed fjärma sig från Europeiskt och Amerikanskt andligt inflytande. Man håller sig på armlängs avstånd. Man förmodar att Ryssland inte är på väg att bli ett Texas i EU.

Missiler på Röda Torget igen

Frågan är om det är Rysslands vapenskrammel som får européerna att börja använda kolkraft igen? Man tycker att Ryssland skulle kunna förse Europa med billig naturgas...för gammal vänskaps skull?

En artikel i The New York Times tar upp Italien som ett exempel då de kommer att öka kolets andel i energitillförseln från 14% till 33%.

Italien är dock inte ensam. Under de uppkommande fem åren kommer Europeiska länder att starta upp c:a 50 kolkraftverk. I USA kommer färre kolkraftverk än tidigare att tas i bruk till förmån för kärnkraftverk.

I Tyskland och Italien där man är emot nybyggnation av kärnkraftverk anser man att man inte har något val i dessa dagar där olje- och gas-priserna har gått upp så mycket.

Kolet blir tydligen billigare än oljan även om så kallade "permits to pollute" faktoreras in i Europa. Detta betyder nog att Indien, Kina och USA kommer att fortsätta använda sig av kolkraft. De har ju stora egna reserver som kommer att räcka längre än oljan och gasen. 200 år säger man.

Enligt artikel upprör detta miljörörelsen. Det blir inte lätt att nå högt uppställda mål för minskat koldioxidutsläpp. Det verkar finnas en "Clash of civilizations" mellan miljörörelsen och de som har ekonomiskt ansvar för produktionen av energi.

Vad kan Europa och USA lära sig av varandra?

De demografiska trenderna skiljer sig ganska mycket från varandra mellan USA och Europa.

USAs födelsetal är 40% högre än Europas och USA tar in immigranter i snabbare takt samtidigt som de integrerar dem bättre i samhället.

FNs befolkningsdivision spår att år 2025 kommer USAs befolkning att växa med 2.5m per år medan den Europeiska kommer att sjunka varje år. Medianåldern i USA kommer att vara 38 år medan den är 44 år i Europa.

USA kommer att ha en lägre andel av befolkningen över 65 år, 18% mot 21% för Europa. USA kommer att vara en av de få industriella länderna där befolkningen i arbetsför ålder ökar.

Detta betyder förstås att välfärdsstaten i Europa är hotad. Främlingsfientlighet och sjunkande befolkningstillväxt är inte parametrar som går bra ihop. Sverigedemokraterna respresenterar därför ett hot mot välfärden.

Hur mycket är språkförbistringen, ett straff från Gud?, "Förenade i mångfalden", EUs motto kan diskuteras, en orsak till främlingsfientlighet och integrationsbekymmer i Europa? Att kunna lära sig engelska och klara sig på detta kanske är mer motiverande. Det skulle ju förenkla immigrationen av utbildad arbetskraft som oftast kan engelska redan och därför lättare kan lära sig det inhemska språket i ett teoretiskt tvåspråkigt EU.

Vill man till exempel i Sverige locka till sig indiska ingenjörer, vilket kanske var avsikten med en indisk föreläsare på Statsministerkonferensen vid Riksgränsen nyligen och Carl Bildts invitation av den indiske nationelle säkerhetsrådgivaren på det Nordiska Ministerrådsmötet, så kan man komma ihåg att 3% av Indiens befolkning talar engelska--30m, lika många som halva Storbritannien.

Är främlingsfientlighet det allvarligaste hotet för EUs framtida utveckling och samexistens med USA? USA kan för övrigt komma att tvingas till en tvåspråkighet med spanska och engelska i en framtid på grund av invandring från Mexico och Sydamerika. Det har talats om en Clash of civilizations i USA mellan "hispanics" och de övriga. Canada är ju för övrigt redan tvåspråkigt.

Får vi en "clash" mellan den post-sovjetiska civilisationen och Europa eller kommer ryssarna att bli européer så småningom? Restaurationen av St Petersburg var ju en symbol för en sådan integrering enligt Putin men sedan har det gått lite trögt.

Källa: The Economist, 29 mars 2008, A special report on America and the world, s16.

20080422

Anti-amerikanism

Jag har valt att betrakta problemet med den svärtade imagen för USA med hjälp av en del källor som The Economist 29 mars 2008, där det finns en 14 sidor lång beskrivning av USAs utrikespolitik, och TIME Magazine 28 april 2008.

Själv uppskattar jag som också t.ex. Gordon Brown och Påven Amerika väldigt mycket. Gordon Brown säger t.ex. att "Amerika is still the beacon of the world for its defense of liberty".

Ett sätt att betrakta problemet är att fråga om världen behöver en ledande nation. Personer som Gordon Brown tycker detta och han föreslog vid ett möte han hade med John McCain på 10 Downing Street i London nyligen att man kunde fundera på att utbilda de barn i världen som inte har en plats i ett klassrum vid nuläget. Det lär skall vara c:a 72m barn. Ett dylikt företag skulle även kunna ha en positiv effekt på USAs image.

Här i Sverige läste jag en poll i SvD.se som hävdade att läsarna tyckte Vladimir Putin hade varit en bättre president än George W. Bush och folk jag känner till gillar Ryssland över Amerika. Jag fick en shock båda gångerna. Hur gör folk en sådan bedömning? Ryssland är ju lite speciell. I Ryssland, tvärt emot andra länder, är Bush dock mer populär 2007 än han var 2003.

En risk är att USA blir isolationistiskt efter svårigheterna med Bush administrationen. Kriget i Irak har väl varit en mycket negativ faktor. Kanske värre än det icke-ratifierade Kyotoprotokollet. Men enligt Robert Kagan hade Clinton-administrationen efter 1998 ändrat Iraks status från "containment" till "regime change". De neokonservativas bedömning var i detta hänseende inte unik.

Frågan är vad folk vill ha i stället för en ledande nation? Den medför ju ändå en viss stabilitet. Frågan är också varför folk är så veka mot vänster när man tänker på vad som skulle hänt i Europa om Stalin hade tagit över efter andra världskriget. Respekten för den skillnaden tycks saknas. En slags uppgivenhet. Vi orkar inte med globaliseringen. Vi faller tillbaka i den post-sovjetiska civilisationen. För mig är detta skrämmande.

Sverige verkar just nu vilja orientera sig mot Asien. Till dess frestande tillväxtzoner. Undrar om det är lämpligt att ge sig ut i detta vilda territorium utan en förankring i den trans-Atlantiska regionen? Fortsätter Sverige under den nya regeringen att vara det land som andra länder kan tala med därför att de skäller på USA tror jag det blir problem.

Det är farligt nu när den generation som såg USA som befriare börjar försvinna och att Europa som ursprung börjar mattas i USA. En aktiv politik kommer att krävas för att hålla den trans-Atlantiska relationen vital förutom handeln som är stor.

Igår visade man på nyheterna Andreas Carlberg som klagade på USA som ledarnation för miljörörelsen. Idag fanns på nyheterna ett reportage från Filadelfia där man visade de dåliga knarkkvarteren och polisens kamp i anslutning till presidentvalskampanjen där idag. Jag har bott i Filadelfia i nästan tio år och tycker det är en trevlig stad. Dessa inslag är producerade på ett sätt som försämrar relationen.

Jag börjar få ett grepp på orsakerna till den svenska anti-amerikanismen men jag arbetar fortfarande på projektet. Det är dock ett otrevligt fenomen. Min dotter, en amerikan, hade fått rådet från sin skola att inte bära typiskt amerikanska collegetröjor i Europa när hon besökte Frankrike och studerade där förra hösten.

Effekten av Påvens besök på USA?

Läste en artikel som kort summerade Påvens besök i Amerika kallad, "Pope's US visit ends on a positive note", i International Herald Tribune.

Vid den avslutande mässan på Yankee Stadium i New York sade Påven något intressant:

"Authority. Obedience. To be frank, these are not easy words to speak nowadays," the pope said in his homily during the Mass, held on a large platform built over the Yankees' infield, "especially in a society which rightly places a high value on personal freedom."

Själv tycker jag att detta låter lovande. Man var dock inte övertygade om att Påvens besök, trots att det var mycket lyckat, skulle reversera den Amerikanska Katolicismens problem som:

färre besök till mässan, brist på präster, minskade medlemskapssiffror och problem med att möta behoven av en snabb-växande spansktalande befolkning.

20080421

Bloggosfärens intresse för omvärlden


Om man söker på knuff.se och frågar hur det relativa intresset i bloggosfären är för EU-länder samt för USA får man följande grafer. USA och Bush är mer intressanta än européerna

Political Science--vad är betydelsen?

Jag hittade följande intressanta citat i Dick Erixons inlägg som går att analysera vad gäller ledarskapsfrågan.

Secretary of State Madeleine Albright, utrikesminister till Bill Clinton 1997-2001, sade till världen en gång:

If we have to use force, it is because we are America. We are the indispensable nation. We stand tall. We see further into the future".

Detta uttalande kan väl översättas ungefär:

"Om vi måste använda makt, är det på grund av att vi är Amerika. Vi är den oersättbara nationen. Vi är högresta. Vi ser längre in i framtiden".

Carl Bildt använde ordet "indispensable" om USA i sitt tal vid IISS 50 årskalas. Sverige anser tydligen detta också.

Albright säger också "vi kan se längre in i framtiden". Detta får anses som viktigt om man skall betrakta en nation som ledande för andra. Frågan är om det går att substantiera detta påstående?

Går det att säga att USA skall vara en ledande nation baserat på att vetenskapen, i Political Science, är i världsfronten och att detta ger dem moralisk tyngd som ledare? Går det med andra ord att lita på USA för världens välgång?

Gordon Brown anser detta i sitt tal nyligen, han var på statsbesök i USA, där han frågar USA om de vill leda med en "Marshallplan" för att bygga upp världen. Brown tycker också som Bildt att man med nya globala institutioner på något sätt skall involvera Kina, Indien och Brasilien mer.

20080418

A Clear Midnight

by Walt Whitman

This is thy hour O Soul, thy free flight into the wordless,
Away from books, away from art, the day erased, the lesson done,
Thee fully forth emerging, silent, gazing,
pondering the themes thou lovest best,
Night, sleep, death and the stars.

Vem blir den nye presidenten för EU?

Dagens Carlemagne i The Economist diskuterar vem som kan tänkas bli president i EU, ett val som sker till hösten men som inte verkar alls så intressant för Européerna som det Amerikanska presidentvalet.

Carlemagne föreslår Tony Blair som en namnkunnig individ. Det är informativt att betrakta de argument som används för Blairs eventuella val:

Varför skulle man inte välja honom?

"därför att han parade med USA i Irak, därför att han kommer från ett stort EU-land, därför att han inte är tillräckligt pro-Europeisk, därför att Storbritannien inte är med i EMU eller den passfria Schengen-zonen".

Argumenten belyser skarven mellan Anglo-amerika och det kontinentala Europa. Att välja Blair vore enligt min mening ett steg i rätt riktning--ett närmande.

Världen blir icke-polär

The Age of Nonpolarity
What Will Follow U.S. Dominance?

Summary: The United States' unipolar moment is over. International relations in the twenty-first century will be defined by nonpolarity. Power will be diffuse rather than concentrated, and the influence of nation-states will decline as that of nonstate actors increases. But this is not all bad news for the United States; Washington can still manage the transition and make the world a safer place.

Detta skriver RICHARD N. HAASS som är President of the Council on Foreign Relations i mars/april numret av 2008 års Foreign Affairs.

Jag översätter denna intressanta information:

Icke-polaritetens tidsålder. Vad följer på USAs dominans.

Summering av artikeln: USAs uni-polära ögonblick i historien är över. De internationella relationerna på 2000talet kommer att definieras som icke-polära. Makt kommer att appliceras diffust snarare än koncentrerat, och nationers inflytande kommer att minska eftersom icke-statliga organs makt kommer att öka. Detta är dock inte bara dåliga nyheter för USA; Washington kan fortfarande hantera situationen och göra världen säkrare.

Vad innebär nu detta för ett land som Sverige? Vårt inflytande kommer att minska. Artikeln säger också att allianser kommer att bli mindre betydelsefulla för USA eftersom målen för sammanslutningarna kommer att bli svårare att definiera. Man sammanställer snarare så kallade "coalitions of the willing" för specifika uppgifter.

Det är kanske därför Gordon Brown vill öka studenters kontakter mellan USA och Storbritannien. Han vill göra det obligatoriskt att studera en tid i USA för engelska studenter.

Gordon Brown vill öka den etniska samhörigheten med USA något som jag argumenterat är lika viktigt för Sverige, även om det är så att en resa till Storbritanniens Universitet ofta är lång nog. Vi har valt engelska som andra etnicitet.

Vad skiljer icke-polaritet mot multi-polaritet som fanns i början på 1900talet? Förhoppningsvis en hel del eftersom multi-polariteten resulterade i två världskrig. Makten fördelas nu alltså diffust, vad detta nu kan betyda. I praktiken borde det innebära att de nationella myndigheterna får mindre makt.

20080417

USA i Påvens perspektiv

En senior ämbetsman i Vatikanen säger att USA samtidigt är en helt modern och djupt religös plats och att detta är unikt i världen. Han säger vidare att Påven vill försöka förstå hur de två variablerna kan samexistera.

25% av amerikanerna är katoliker och en tredjedel av dessa går i kyrkan regelbundet. Detta innebär att kyrkan är pluralistisk i USA och att den katolska kyrkan är i minoritet även om den representerar den tredje största kongregationen i den världsvida kyrkan.

Påven är dock generellt positiv till USA på grund av att han som 18 år gammal hamnade som krigsfånge i Tyskland, sitt hemland, i tre månader, och sedan fick bevittna uppbyggandet av Europa med USAs hjälp--en välgörenhetshandling.

Frågan är nu om Påven kommer att spela en liknande roll som den polskfödde Johannes Paulus II spelade med USA i kampen mot kommunismen på 1900talet, i tider då Islam just har passerat Katolicismen som den största världsreligionen, dvs med sympatier för Kriget mot Terrorismen även om han tidigare har markerat att han är emot "pre-emptive wars".

Påven har satt Amerikanska funktionärer som nummer 1 och nummer 3 i Troskongregationen vilket vittnar om hans uppfattning att USA kan vara det bästa stället att driva den mindre och mer "vibrerande" kyrkan som nu växer fram i en sekulariserad värld.

Källor: TIME Magazine 21 april 2008, The American Pope; Economist.com, 15 april 2008, The Pope in America.

20080416

Matpriskrisen?

Spiegel ONLINE International kommer med en uppföljare till TIME Magazins biobränsleskandal från nyligen.

"Trycket ökar på EU att överge biobränslen"

Vad som intresserar mig är vad som orsakar krisen i fråga. Det verkar inte vara något man skriver om i Sverige ännu. Fler och fler pekar på biobränslena som orsak enligt artikeln.

Men hur förklarar man att rispriserna gått upp 141% under 2008? Som Birger Schlaug?

Se även: Markus Blomberg. Back to Balance. Dick Erixon. Back to Balance igen. Johan Norberg. Anders Gustavsson.

Finns EU...egentligen?

Med risk för att vara lite tjatig skall jag ta upp språkfrågan igen. Frågan är ju känslig, som sagt. Diskuterad tidigare här och här.

USAs utrikesminister, Condoleezza Rice tackade speciellt följande länder för sin insats i Afghanistan. Det är de länder som närvarar där det bränns lite, nämligen: Canada, Storbritannien, Danmark, Nederländerna och Australien.

Afghanistan medför nämligen inte "peacekeeping" utan "counterinsurgence" verksamhet.

Förutom Danmark och Nederländerna, som imponerar mig mycket, Nederländerna har ju historiskt varit ett land som står för frihet i Europa, så är det språkområdet engelska som fightas tillsammans.

Det är ju också USA, Canada och Australien som rekryterar flest studenter från utlandet. Detta kan ju ha att göra med språkets popularitet och att många läroböcker finns på engelska men kanske är det också för att dessa nationer arbetar och till och med slåss för något större?

Vad skulle hända om engelskan blev officiellt språk i EU? Att hela EU blev tvåspråkigt? Det finns en möjlighet att EU blir ett B-lag om de inte kan rekrytera folk effektivt i globalismens nya folkvandringstid?

"A House Divided Against Itself Cannot Stand" sade Abraham Lincoln. Andra Världskriget var inbördeskriget, nu är det bara språket som fattas?

Är Säkerhet eller Miljön Viktigast?

Spiegel ONLINE International har en artikel där man frågar sig varifrån Tyskland skall ta sin energi.

Artikeln inleds med:

"Kärnkraft är för farligt. Kol är för smutsigt. Naturgas ger för stort beroende på Ryssland. Förnyelsebar energi räcker inte. Så varifrån skall Tyskland ta sin energi?"

Frågan är om inte Tyskarna väljer NATO och rysk naturgas. Det skapar ju samtidigt förutsättningar för en fredlig utveckling av relationen Tyskland-Ryssland.

Sverige är ju aningen involverad via den projekterade pipelinen Nordstream i Östersjön. Troligen kommer Chatjaturians Sabeldans inte att förskräcka tyskarna att bygga sin pipeline.

Problemet belyser dock vikten av säkerhetspolitiken som en förutsättning för miljöpolitiken. First things first.

20080415

Sarkozy gör om Frankrike?

I en artikel i International Herald Tribune beskrivs Nicolas Sarkozy som en ovanlig president som inte flirtar med kultur-corpsen, något som alla hans föregångare gjort.

Han sade nyligen att det franska köket skulle läggas till UNESCOs lista för historiska fenomen.

Vid ett besök i Vatikanen kom han sent i släptåg med en något oborstad stand-up komedi artist. Han lär också ha SMSat någon under besöket.

En del har försökt förolämpa honom med att kalla honom "Sarko l'Américain" andra med "Le président bling-bling".

Eftersom den nye presidenten ingalunda är ointelligent är allt detta förmodligen en introduktion till en omstöpning av den franska vardagen för att göra dem mer Anglo-amerikanska eller Europeiska i allmänhet? En intern globaliseringskampanj kanske?

Frankrike har ju när allt kommer omkring varit ett land där man går man ur huse för att bränna ner Macdonaldsresauranger.

Afghanistan i ett perspektiv

Läste ett sammandrag om läget i Afghanistan från ett möte Condoleezza Rice hade i sin hemstat Alabama på Air University, Maxwell-Gunter Air Force Base.

Den amerikanska utrikesministern jämför situationen i Afghanistan och Irak med kampen mot kommunismen som tog över 40 år där man initialt mötte problem som att 46% respektive 45% röstade på kommunisterna i Italien och Frankrike 1946. Sedermera vann man dock det kalla kriget mot en 5 miljoner stark armé, 30000 kärnvapenspetsar och en domän som sträcker sig över 12 tidszoner. Ekonomin i cancersvulsten fungerade inte som man hade insett.

Det är alltså en fråga om att tro på sina principer och på den Västerländska civilisationens värderingar. Det är en fråga om att tro på något stort.

Dr. Rice sade:

"Detta är den känsla med vilken man måste möta denna nya historiska förändring och transformation därför att utmaningar som de vi möter idag och de vi mötte vid slutet av andra världskriget kan endast överkommas med optimismen från kraften i våra principer och värderingar. När jag satt bredvid delegaterna från Polen, Ungern, Tjeckien och de Baltiska staterna vid NATO-mötet i Lettland 2006, så tänkte jag att om jag hade sagt 1946 att det skulle vara ett NATO-möte i Lettland 2006 hade de trott att jag var galen."

Dr. Rice har fördelen av att kunna använda sig av kunskaperna om att det har varit ett kallt krig när hon förklarar den nuvarande situationen i Afghanistan. I Sverige publicerades det ett dokument nyligen där man påvisade brister i kunskaperna om kommunismens brott. De som är emot en kampanj från Forum för Levande Historia där man påminner om riskerna under det kalla kriget vill förhindra att de nuvarande utmaningarna för vår säkerhet kan förklaras på ett effektivt sätt.

Dr. Rice gör bedömningen att det kan komma att ta 10-20-30 år att nå målet med att ha demokratiserat länderna i fråga för att nå säkerhet och därmed välfärd för deras befolkningar.

20080414

Är den ekomiska krisen delvis beroende på en global miljödepression?

Hur skall man motivera folk att gå bakåt? Att göra färre saker som de brukade gilla--konsumera mindre. Att tvätta sig mindre och bli smutsigare--spara vatten.

Jag tror det är emot människans natur att lösa problem på detta vis. En person vid sina sunda vätskor vill inte tillbaka till grottorna medan en deprimerad person söker skydd i mörkret.

Där finns inget "djävlar anamma" i källsortering av sopor.

Jag tror det är därför vissa svenskar har klagat så mycket på USA för att de inte ratifierat Kyotoprotokollet. Där finns en skillnad i attityden för hur man löser problem.

Dessa svenskar har gjort en transformation på Palme-tidens USA-fientlighet och fortsätter i gamla invanda depressiva spår. USA försökte bara förhindra spridningen av kommunismen något som kloka personer förstått vikten av på senare år när facit demonstrerades 1989. Tänk om Tyskland i stället hade varit Östtyskland idag.

Detta leder fortfarande till att Sverige isolerar sig från de krafter i världen som strävar i riktningen av den Västerländska civilisationens blomstring.

Själv tror jag vi lever i en stor tid med fantastiska resultat i vetenskapen med ett rikt konst och litteraturliv och med förbättrade levnadsvillkor för världens folk. Media däremot verkar tro annorlunda.

En del människor vill behålla vår politiska frihet, som de säger, men vad är det de vill vara fria att göra när de inte fullt ut vill delta civilisationens förverkligande med ett demokratiskt ledarskap.

20080413

Är Sverige redo för något större?

Tiden går sin gilla gång i gamla Svedala. Statsministern är just tillbaka från ett möte med sina nordiska kollegor vid Riksgränsen. Han har lekt en stor fisk i en liten damm.

Är det inte mer spännade att vara en liten fisk i en stor damm. Där finns potential för mer stimulans.

Men vad är det då som piggar upp svenskarna? Christer Fuglesangs rymdäventyr var ju något sådant. Svenskarna fick vara delaktiga i något större.

Hur åstadkommer man något liknande politiskt? Svenskarna satsar 1/30 av kostnaden på acceleratorn CERN. Det är lite snålt och det verkar inte ge närmelsevis samma respons som rymdäventyret.

Skillnaden är att Fuglesang utförde ett autentiskt cirkustrick. Han riskerade livet under sitt uppdrag.

Är vi redo för något "Larger than life". Och då menar jag inte självmord som är 3-4 gånger vanligare dödsorsak i Sverige än trafikdöd.

20080412

Den trans-Atlantiska relationen

Jag har tidigare argumenterat för det positiva i detta att många länder använder engelska som andraspråk i skolan. Men vid internationella sammankomster talas tydligen de nationella språken offentligt för att markera nationaliteten.

Som en av de ledande nationerna i EU är Tyskland naturligtvis viktig i den trans-Atlantiska relationen mellan USA och EUs stater.

Det är därför intressant att notera att Tysklands utrikesminister Frank-Walter Steinmeier, på plats i Angela Merkels koalition sedan 2005 har besökt sin like Condoleezza Rice 7 gånger. Han inleder sitt anförande i ett sådant möte som följer (min översättning):

"UTRIKESMINISTER STEINMEIER: (Via tolk.) Tack Condi. USA är vår viktigaste allierade, och jag vill göra detta mycket klart, därför att detta är uttryckt i densiteten av våra möten. Jag tror det är sjunde gången jag är här för att tala med dig och för att träffa dig på "State Department" sedan jag började som utrikesminister. Tack för inbjudan och för att ge mig en möjlighet att tala med dig om en rad internationella konflikter där vi har gemensamma intressen och där vi är intresserade att söka lösningar tillsammans. Jag var mycket glad att jag kunde få diskutera dessa frågor med dig."

20080411

Briefing på Irak/Iran frågorna?

Läste om den stundande konferensen på Irak som skall hållas i Stockholmstrakten den 29 maj i år på SvD.se. Carl Bildt informerar själv på en presskonferens om mötet från UD. Enligt Carl Bildts blogg var det FNs generalsekreterare Ban-Ki-moon som tog initiativet till konferensen.

På grund av det förbättrade säkerhetsläget i Irak anses det värdefullt att ha ett möte om bl.a. möjligheterna att etablera diplomatiska förbindelser med landet. FN skall också diskutera hur det kan bli möjligt att arbeta multilateralt med landets uppbyggnad.

Läste på lite grann och tänkte bara leverera dessa länkar för eventuellt intresserade.

Bush-administrationens slutsats lyder som följer (min översättning). Som jag förstår det gäller ungefär detsamma för vår egen säkerhet.

"Vinner vi kampen i Irak, för det oss närmare vårt viktigaste mål--att göra läget säkrare för amerikaner här hemma. Vinner vi i Irak, skulle det ge USA en ny partner med en växande ekonomi och ett demokratiskt politiskt system där sunniter, shiiter och kurder alla arbetar tillsammans för landets bästa. Det skulle visa för en observerande värld att "mainstream" araber förkastar al-Qaedas ideologi och att "mainstream" shiiter förkastar ideologin som Irans radikala regim har och skulle leverera ett historiskt slag mot den globala terroriströrelsen samtidigt som det blir ett bakslag för Iran.

Förlorar vi i Irak, skulle det förminska vår nations ställning, underminera nationens säkerhet, leda till stora förluster av liv samt öka hotet för ytterligare terroristattacker på vårt hemland. Förlorar vi i Irak, så kommer al Qaeda att får en kolossal propagandaseger och de skulle få säkra platser i Irak från vilka de kan attackera oss och våra allierade. Iran skulle fylla tomrummet och detta skulle göra Teherans radikala ledare djärvare och ge bränsle till deras ambitioner att dominera regionen. Talibanerna i Afghanistan och al-Qaeda i Pakistan skulle få ökat självförtroende."

För den som vill få en "briefing" av läget i mellanöstern så finns det en på BigThink.com. Dr. Vali Nasr, Professor i Internationell Politik på Tufts University och adjungerad på Council of Foreign Relations svarar på intressanta frågor. Ger en länk till en av de senaste kommentarerna här från den 4e februari 2008.

Council of Foreign Relations ger ut tidskriften Foreign Affairs och Vali Nasr har skrivit en informativ berättelse om Shiiternas frammarsch sommaren 2006 i just Foreign Affairs.

20080409

Bojkotta inte OS i Peking

Världen håller tydligen på att dela in sig i för och emot en bojkott av de olympiska spelen.

Själv tycker jag det är enkelt att se negativa effekter av en bojkott. Kan man göra affärer med Kina kan man idrotta där. Ett trevligt OS gör att affärerna kommer att blomstra vilket i sin tur medför att influensen från väst ses som mer positiv vilket kommer att påverka förbättrande av mänskliga rättigheter mer än en bojkott.

Någon sade att kineserna tänker i dynastier. Vart den nuvarande dynastin är på väg vet nog bara kineserna men resan från den totalitära kommunismen går sakta men säkert. Den nuvarande världsopinionen verkar vilja se orealistiskt snabba förändringar. Man visar inte tålamod. Förmodligen dessutom en dygd även i Kina.

Jag tror det är olyckligt med en utveckling där aggressioner mot Kina byggs upp från oroligheterna i Tibet, via OS till att gälla en roll som The Great Satan II av miljörörelsen i Europa. The Great Satan I skulle i detta schema då vara USA.

The Clean Energy Scam

Jag har sagt det förut. Jag är ingen expert på detta med miljön så "cover storyn" i den senaste TIME Magazine gör mig lite nervös.

"The Clean Energy Scam. Hyped as an eco-friendly fuel, ethanol increases global warming, destroys forests and inflates food prices. So what good does it do?"

Fritt översatt:

Bluffen om den rena energin. Upptrissad som ett eko-vänligt bränsle, så ökar etanol den globala uppvärmningen, förstör skogar och höjer matpriserna. Medför dess användning något positivt?

Tydligen hugger Brasilien ned så mycket regnskog för att odla etanol så koldioxidutsläppen ökar.

Den sista meningen i artikeln lyder:

"But the world is still going to fight an upphill battle until it realizes that right now, biofuels aren't part of the solution at all. They are part of the problem."

En artikel av denna dignitet tycks säga att etanol är miljörörelsens första stora misstag. Jag undrar stillsamt om det är någon som kan dementera?

Måste säga att jag är glad jag inte har investerat i en etanoldriven miljöbil. Vilken skandal!

Det skrevs nyligen på DN.se om "klimatismen" ideologin att jorden är på väg att gå under. Likaså en annan DN.se artikel. Och här. Och här.

Rädslan för klimathotet en flykt från andra faror?

Jag har nu bloggat ett år och det har varit en intressant tid. På sistone har jag glidit in på frågorna kring den transatlantiska relationen.

Där finns ju en risk att klimatförändringar skall komma att ge oss stora problem här på jorden men där finns ju samtidigt problem av de militära traditionella slaget.

Jag kommer då fram till att det går att acceptera att framförallt USA förlorar liv på den militära säkerhetssidan om man betraktar oss transatlantiskt som en enhet med USA som ledaren.

Om Europa däremot glider in i en anti-USA attityd uppstår en potentiell schism. Denna utveckling ägde rum när Chirac och Schröder vägrade hjälpa till i Irak.

Den senaste tiden, med ledarna Angela Merkel och Nicolas Sarkozy, har dock talat för att de ledande nationerna i Europa inte vill separera från USA, Canada och Mexico. Det mer stabila läget i Irak hjälper väl till härvidlag.

Kan dock inte komma ifrån tanken att EUs intensiva engagemang i miljöfrågan kanske är ett sätt att arbeta sig iväg från andra säkerhetsproblem. En slags strutsmentalitet.

Signaturen eunitedDebate Europe siten talar om att miljöproblemfrågan helt kommer att ta över i riskportföljen och samtidigt att den kommer att förena människorna på jorden. Jag är lite mer skeptisk till en sådan tolkning.

Dåvarande ambassadören till Österrike från USA WL. Lyons Brown höll ett informativt tal i december 2002 på den Diplomatiska Akademin i Wien. Han sa bland annat:

"As much as we value the support of our Asian and Latin American friends," said Brown, "it is the trans-Atlantic partnership that has been tested. It has proved to be the most successful alliance everknown over two generations of shared endeavors and sacrifices. European support and European views mean more to Americans than you may realize."

En spiritualisering av miljöfrågan till en andlig enhet världen över är troligtvis naiv. Folk kommer troligtvis snarare att börja bråka om tillgången på bristande naturtillgångar i stället och den traditionella säkerhetsproblematiken kvarstår.

20080408

Information om det internationella säkerhetsläget

Om man växt upp i Sverige sedan 1955 har man invaggats i en falsk säkerhet från media. I Själva verket var det "Kalla Kriget" slutet på ett långt krig med början under det Första Världskriget anser somliga. Efterspelet till detta "Långa Krig" hanteras bland annat på USAs hemsida för sitt Utrikesdepartement, eller State Department som de kallar det. Även om Ryssland har en relativt sett ynklig GDP så är de fortfarande väpnade till tänderna och kräver respekt från Väst för detta.

En aspekt från internationella operationer som Sverige saknar illustreras med följande NATO information från Vita Huset. Det skall jämföras med den suspekta betraktelse som ges de 350 svenska soldaterna i norra Afghanistan. Ett område där det är relativt säkert. Skillnaden är slående.

"In Afghanistan, NATO Forces Are Bringing Honor To Their Uniforms And Pride To Their Countries

NATO's role in Afghanistan has expanded significantly. Since NATO took over the International Security Assistance Force in 2003, NATO’s presence in Afghanistan has grown from a small force operating only in Kabul to a force of over 47,000, leading operations throughout the country.

NATO forces are helping Afghans take increasing responsibility for their own security. With NATO's help, the ranks of trained Afghan soldiers have increased from 33,000 last year to 55,000 today. Afghan forces are now leading many important combat operations.

Our Alliance must maintain its resolve and finish the fight in Afghanistan. Afghanistan, which was once a safe haven for al-Qaeda, is now a democracy where boys and girls are going to school, new roads and hospitals are being built, and people are looking to the future with new hope.
France is sending additional forces to Afghanistan. The United States is deploying an additional 3,500 Marines. Romania and the United Kingdom are also adding forces in Afghanistan, as are several other allies."

20080407

Något av en paradox?

Läste i Dick Erixons blogg att Angela Merkel är populär i Europa och att Tyskland verkar vara det land de flesta Européer tror på till skillnad från USA som tror på Gordon Brown och Storbritannien (som jag själv).

Det är alldeles utmärkt att Angela Merkel är populär eftersom hon är för den transatlantiska relationen. Jag tror dock endast på ett EU i samarbete med USA, och med Storbritannien, annars riskerar regionen att duka under som en postsovjetisk civilization.

Man kan belysa Europas framtid med siffor på dess relationer som avser GDP (purchasing power parity) för att belysa denna farhåga.

GDP för USA är $13900bn och för EU $14500bn där Tyskland har $2800bn och Storbritannien har $2100bn. Canada och Australien som också är engelskspråkliga har respektive $1300bn och $800bn.

Frågan är nu vad är det som kommer att influera EU mest de närmaste 10 åren?

Vi har de engelskspråkliga länderna 13900+2100+1300+800 mot Tyskland med 2800, dvs 18100 samt;

Engelskspråkliga länderna med 18100 mot EU minus Tyskland dvs 14500-2800=11700.

Detta betyder att Tyskland influerar resten av EU med 2800 när de engelskspråkliga länderna gör det samma med 18100.

Därför tror jag att Storbritannien kommer att ha en större effekt på EU än Tyskland. Att ta med Österrike gör ingen större skillnad i detta resonemang.

Men de är inte bara pengarna utan även det mänskliga kapitalet. De bästa universiteten finns i Anglo-amerika. Då blir influensen ännu större.

Högerhjärnans segertåg?

Fann en intressant artikel i The New York Times Science sektion.

Den hette, fritt översatt: Låt datorerna räkna. Det är högerhjärnans tidevarv.

"Vänster sida, hem till språkcentrat är den extroverta logiska och linjära hälften av ekvationen. Den högra sidan, hem till det spatiala tänkandet och icke-verbala koncept är den icke-linjära källan till kreativitet och förnöjelse."

Skillnaden mellan de två hjärnhalvorna härstammar från forskning på 1960talet men på sistone har industrin börjat anamma kunskapen i sin management.

Artikeln börjar med att citera Einstein som hävdade att kreativiteten är viktigare än kunskapen.

Artikeln berättar om ett arbetslag som arbetade med ett så intressant problem, och var så förnöjsamma, att man inte ville avsluta detsamma. Ledningen för företaget var tvungna att utlova ett lika intressant projekt att fortsätta med för att få reda på resultatet.

Sverige representerat vid IISS 50 årskalas

Det är trevligt att se att Carl Bildt, och därmed Sverige, höll tal på 50årsdagen av International Institute for Strategic Studies. Enligt Wikipedia är detta ett anrikt institut och enligt Carl Bildts blogg ser man där la creme de la creme av världens strategiska experter.

Vad kan Sverige leverera för åsikter när vi inte ens är med i NATO och inte är med i G8, eller bland de påtänkta nya medlemmarna till G8; Brasilien, Kina, Indien, Mexico och Sydafrika.

Bildt säger att de två stora problemen för världen är spridning av kärnvapen eller kärnvapen teknologi och miljön:

Ett citat från talet, min översättning:

"Att röra sig i dessa riktningar--så att man kan hjälpa till att hantera de två mest pressande problemen av idag--kommer att kräva ett starkt globalt ledarskap. Men världen är olik nu, jämfört med just för några år sedan. USAs roll förblir outbytbar. EUs roll är klart växande i betydelse. Vi har ett intresse i att ha med Ryssland i en konstruktiv global diplomati. Japan förblir en nyckel stat i G8. Men med dessa problem är det uppenbart att vi inte kan ha framgång utan att engagera aktivt stater som Kina, Indien och Brasilien."

Efter några dagar på Debate Europe hemsidan ser jag med glädje att USA fortfarande är med i leken. Det verkade inte så i denna debatt som verkade gälla ett isolerat Europa.

Det kommer med andra ord bli viktigt vem som vinner presidentvalet i USA eftersom Bildt anser att USAs roll för bearbetandet av de båda kärnproblemen är bland de viktigare. John McCain har ju sagt att han skall stanna i Irak, något som även Obama verkar vilja numera, och att han vill närma sig EU i klimatfrågan så den potentielle presidenten skulle ju passa.

Bildt stryker sedan under att utvidgandet av G8 har prioritet. Detta harmonierar ju med Reinfeldts stundande resa till Kina där han vill tala om miljön.

Vad som vore ha varit intressant att se från Bildt vore en viktning av de båda problemen. Vilket är viktigast? Proliferationen eller miljön? IISS hanterar kanske främst det förra problemet och de kanske också skulle varit intresserade av den informationen. En välbärgad nation som Sverige kanske har råd att hjälpa till med båda problemen?

Från svensk media kan man dra slutsatsen att miljön ur svensk synvinkel är mer intressant men vad tycker Carl Bildt och den övriga regeringen? Folket verkar ju tycka att miljön är viktigare men de kanske inte är så väl informerade bland strategerna. Det skall väl också sägas att det förra problemet kostar liv och att det på detta sätt åtskiljer sig.

För Sveriges del, finns det en risk med att vara feg? Att låta andra folk sköta säkerheten och offra liv för vår frid. Ove Bring, Professor i internationell rätt och adjungerad på Försvarshögskolan, sade att det spelar ingen roll om man är med i NATO för där finns ingen regel om hur exakt man skall hjälpa till. Behövs en sådan är min fråga?

20080406

Gudsbilden

Jag skriver lite då och då om hur jag ser på Gud. För den som är intresserad så går det att följa upp dessa inlägg via etiketten Gudsbild.

Jag har kommit fram till att Gud är naturen och att Gud är kärlek. I Wilfrid Stinissens bok Idag är Guds Dag som är en samling förkortade versioner av predikningar, en för varje dag, finner jag på dagen för den 6e april en beskrivning av vad jag personligen kan tolka som att Gud är naturen.

Nu är ju Br. Wilfrid en karmelitmunk och den katolska kyrkan kanske inte håller med men jag tycker det är likt nog för att citera predikningen för var och en att själv avgöra.

Den heter: Hela Skapelsen är i Gud.

I grund och botten är världen god. Allting är Gud. Världen är helig, därför att den varje ögonblick blir skapad av Gud. Du behöver inte gå undan från skapelsen för att finna Gud, den är hans symfoni.

Världen och Gud är inte två motpoler. Gud har inte skapat världen en gång för länge sedan och därefter lämnat den åt sitt öde. Överallt där en skapad varelse finns, där är skaparen närvarande. Såsom parfym sprider vällukt, så utgår skapelsen som en vällukt från Gud.

Du är ständigt omsluten, insvept i Kristi kärlek, du är skapad i honom. Allt vad du gör, gör du i Kristus. Det är därför som synden är så avskyvärd. När du syndar missbrukar du skapelsen och tvingar Gud att bo i ett nedsmutsat tempel. När du vanhedrar en skapad varelse är det Skaparen du kränker.

Om du öppnar dina ögon och ser att Gud är i allt och att allt är i honom, behöver du inte mer fråga dig om han verkligen är närvarande eller ej. Om du har en äkta kontemplativ hållning ställer du dig inte längre utanför livet. I stället ser du tvärs igenom allt och finner Gud dold i allt.

Från ögonblick till ögonblick skapar Gud allt du behöver; det enda du har att göra är att ta emot allt ur hans hand. Om du lär dig att se skapelsens innersta mening, finner du alltid orsaker till tacksamhet.

Har EU-medlemmarna en Europeisk identitet?

Utan ett gemensamt språk kanske det inte finns någon EU identitet? Försökte ställa denna fråga in debattforumet Debate Europe.

Svaret var i riktning dagens ledare på gp.se med skillnaden att man tydligen inte kan nämna USA i diskussionerna. Det faktum att USA är en av förutsättningarna för att EU existerar är tabu.

Nu vet jag inte hur representativ den grupp aktiva personer på Debate Europe är. De är inte speciellt många. Ungefär en tiondel av sidvisningarna leder till en kommentar så det är dock fler som läser diskussionerna.

När frågan om en gemensam Europa-identitet ej rönte något intresse försökte jag med att identifieringen kanske snarare är i riktning med den av Västerländska Civilisationen.

Dock verkade inte detta vara intressant heller, förfärande nog. En Rumän negerade till och med att vederbörande tillhörde denna civilisation. Det är klart att engelska är ju det dominerande språket i denna civilisation med alla dessa utmärkta läroböcker på engelska som används på universiteten.

Det är kanske som Ove Bring sade en förskjutning av EU-identiteten, om denna verkligen finns, i riktning öster men å andra sidan kanske det snarare är så att förskjutningen går vidare åt väster och lämnar den postsovjetiska "civilisationen" efter sig om de inte vill ta del av västs skatter för sin utveckling.

Men stämingen var hård på forum Debate Europe. När jag argumenterade för en identitet som tillhörande den Västerländska Civilisationen blev jag indirekt kallad nazist. Detta påminde mig om den tidigare tyska justitieministern Herta Däubler-Gmelin, en socialdemokrat, som avgick 2002 efter en kommentar med nazistisk innebörd om USA.

20080404

Språkfrågan i EU

Tittade lite på siten Debate Europe som Margot Wallström rekommenderade i sin blogg. Siten är konstruerad för att man skall kunna få en uppfattning om vilka frågor som intresserar EU medlemmarna och att man skall kunna delta i diskussioner över dessa ämnen. Allt för att öka möjligheten till en demokratisk utveckling av EU.

En fråga som intresserar mig är frågan om i vilken riktning frågan om EU språken går. Den verkar vara lite känslig. Personer från språkområden som de skandinaviska med relativt få individer har naturligtvis lättare att acceptera en tvåspråkighet än de större språkområderna.

Drog själv slutsatsen att eftersom engelskan är ett så dominerande språk med 600m talande, samtidigt som det är vetenskapens och det internationella företagandets språk, kommer de flesta EU länder att bli essentiellt tvåspråkiga med engelskan inom en inte alltför lång framtid.

Kanske är redan generationen som börjar med 80talisterna tvåspråkig i många länder? Detta skulle ju betyda att engelskan i praktiken i framtiden blev EU-språket samtidigt som man hade 27 officiella språk för att bevara alla länders litteraturskatter.

Någon förde då upp synpunkten att vederbörande trodde att Storbritannien skulle gå ur EU och att det kanske var bättre att Franska eller Tyska blev EU språket. Enligt min teori skulle detta inte fungera. Frågan är om inte engelskan för närvarande är förutsättningen för EU. Det som skapar lite samhörighet.

Frågan om vilket språk som hör till den Europeiska identiteten är ju central. En fråga om den Europeiska identiteten på Debate Europe drog in 238 kommentarer. Språkfrågan gav 23 kommentarer.

En funktionär från EU menade att EU är och förblir flerspråkigt. Detta är dock emot trenden i världen där små språk försvinner i ett raskt tempo för närvarande.

En slutsats var dock från diskussionen att trots att den Anglo-amerikanska kulturen är väldigt populär så är tanken på att engelskan kommer att dominera inte populär. Därför satsas tydligen mycket energi på översättningsfunktionen.

20080403

Information om kommunismens vedervärdighet

Sydsvenska Dagbladet har en artikel idag som belyser frågan om vem som skall informera om kommunismens brott.

Det är väl alldeles utmärkt att Forum för Levande Historia gör en kampanj för att upplysa, framförallt ungdomar, om kommunismens problem.

Ett samhällssystem som det forna Sovjetunionen som nu efter en rehabilitering efter konkursen 1989, och tack vare en massa olja och naturgas, bör göras transparent eftersom de bara generat en GDP på $2100 miljarder som skall jämföras med EUs $14500 miljarder och USAs på $13900 miljarder.

Detta samhällssystem var psykologiskt felaktigt byggt, dvs biologskt fel, och genererar forfarande en massa problem vad avser människorättsfrågor i Ryssland och Kina.

Andra bloggar som diskuterar frågan är Dick Erixon, Stefan Olsson och David Nyström.

Man undrar om den vänstervridning som Erixon diskuterar finns på universiteten är orsaken till att Sverige ännu inte är medlem av NATO. Lite för stor respekt för Sovjetunionen kanske under åren?

20080402

Frankrike och NATO

Det gick att läsa igår om Professor Ove Brings idéer om vad Sverige bör göra i riktningen NATO. Det verkar som om han inte tyckte det var någon idé att ha USA som vän.

En EU broder, Frankrikes nye president Nicolas Sarkozy, har dock åsikten att det är bra att sluta upp bakom USA i den internationella kampen mot terrorismen och vill ha tillbaka Frankrike som full medlem i NATO. De har inte varit med fullt ut sedan 1966.

Två artiklar beskriver argumenten i denna fråga. En i tyska Der Spiegel och en i den Brittiska The Independent.

20080401

Varför blir EU elitistiskt automatiskt?

Dick Erixon skriver ett intressant inlägg om Lissabonfördraget. Erixon tar också upp det sanslösa i att inte vara med i NATO. När allt kommer omkring är ju säkerhet intimt förknippat med att dela viktig information--blodet i den moderna ekonomin.

Erixon säger att EU är ett elitistiskt koncept. Det må vara hänt men frågan är hur man skall undvika att en federal myndighet fjärmar sig ett steg från den nationella nivån? Språkproblemet är ju också en naturligt fjärmande faktor som den nuvarande regeringen vill råda bot på med prioritering av språk på gymnasiet.

EUs konstruktion är väl inte utarbetad till perfektion ännu. Man träder steg för steg. Det viktiga är väl kanske konceptet som sådant. Är det bra med en federation på 500m innevånare som kan vara en jämbördig partner med USA, Kina, Indien och Japan och som kan hålla Ryssland i schack? Är det bra med bröder, systrar och vänner i Europa?

För dem som inte har utlandserfarenhet vill jag bara påminna er om hur litet Sverige är. Utan NATO och utan EU skulle Sverige vara ännu mindre. Det är dock helt naturligt att konstatera att EU alltid kommer att verka elitistiskt för den lokale svensken som kanske inte ens talar engelska.

Den globala framgångsrika svenska industrin, som bygger på kunskap på internationell nivå, och som skapar jobb, är också elitistisk. EU arbetar på det globala planet såväl som det lokala. Det ligger därför i sakens natur att den genomsnittlige svensken måste vänja sig vid att denna nivå finns och acceptera densamma.

När börjar minnet fungera?

En hittills okänd tidpunkt är när människan får sitt medvetande. Födseln är kanske inte den mest sannolika tidpunkten. Detta är en viktig fråga för debatten om abort och eutanasi.

De flesta organ är ju anlagda efter den första trimestern, c:a 10-12 veckor, och fungerar normalt. Hjärnan däremot kan ej tänkas fungera vid denna tidpunkt.

En del av medvetandet är minnesfunktionen. Dess tillkomst är svår att studera innan ett barn kan tala och svara på frågor.

Det finns dock tester som bygger på att intresset för en ny bild är större än för en tidigare känd bild.

Bildminnet tillkommer under första året efter födseln medan hörselminnet fungerar vid födseln. Ett barn kan känna igen en sång som modern har sjungit under fostertiden.

Ett reflexlikt minne tillkommer efter c:a 2 månader medan det vuxna bildminnet först tillkommer efter 6-12 månader. Detta beror sannolikt på att synen utvecklas snabbt under det första halva året. Arbetsminnet utvecklas också mellan 6-12 månader.

Hur viktigt är då minnet för medvetandefunktionen? Vad betyder det för medvetandets uppkomst att vi inte har något bildminne förrän efter två månader?

Källa: Brain Development and Cognition, 2002, 2nd ed., eds: Mark H. Johnson, Yuko Munakata, and Rick O. Gilmore. s151-178, Charles A. Nelson, The Ontogeny of Human Memory: A Cognitive Neuroscience Perspective.