20080527

Lyft fram utrikespolitiken i debatten

Kan Sverige ha en utrikespolitik annat än att alliera sig med andra länder för att skapa legitimitet? Robert Kagan föreslår i sin bok The Return of History and the End of Dreams att det är dags för de fria demokratierna att skapa en internationell institution som konfronterar de auktoritära staterna.

När det nästan tio gånger större Tyskland har problem med sin 50/50 höger/vänster position och det ännu större USA har samma problem vad kan Sverige göra?

Om ett förenande av nationer skapar en bättre majoritet för höger eller vänster så skulle en fria demokratiernas förening bli en förbättring över den nuvarande positionen. Man kommer ju också samtidigt överens om vad som förenar en och vad som skiljer en åt på ett höger/vänster okänsligt sätt. Som Kagan säger, det är ett sätt att få fram en legitimitet för agerande på den internationella scenen.

Är det föresten någon som vet varför valmaskinerierna skapar så jämna bataljer nuförtiden? Det slår mig att de är jämnare än idrottsmatcher. Det är nästan så att man behöver anse att det team som är bäst på att få röster också kommer att vara bäst på att regera. Eftersom selektionen av valfrågor bör ge mer olika utslag har åtminstone jag en känsla av att andra faktorer spelar in? Det skrivs säkert avhandlingar på dessa fenomen och jag är tyvärr relativt okunnig.

Kagan diskuterar dock inte hur han ser på skilllnaden mellan NATO och en putativ fria demokratiers förening. Stort hopp ses i EU till att det Amerikanska valet skall generera en utrikespolitik som EU bättre föredrar. John R. Bolton eftersträvar dock att den debatten som är en förutsättning för detta skall begynna i USA i sin artikel Bring On the Foreign Policy Debate.

Obama är enligt Bolton en person som förhandlar i hundra procent av fallen medan han själv och John McCain förhandlar i 99% av fallen. Men detta är en teknik säger han vidare. Den utrikespolitiska debatten borde i stället handla om vad det är man skall förhandla om. Som jag har diskuterat tidigare är frågan om inte de internationella ekonomiska tvångströjorna gör denna debatt mycket svår. Det skall bli intressant att se hur mycket av Bush-doktrinen man kommer att överge.

Obama har sagt att han inte vill ha en tredje Bush administration med McCain, men vad kommer han att erbjuda i stället, och kan han diskutera detta i sin valkampanj? Än är han ju bunden med att Hillary inte har gett upp--om hon nu kommer att göra detta.

Inga kommentarer: