20081006

Till republikanernas försvar

President George W Bush har ju fått mycket kritik för att han inte skrev under Kyotoprotokollet och för att inte tagit miljön på allvar.

Jag kommer ihåg att ett av de ursprungliga argumenten som Bush gav som motivering var att Kyotoprotokollet var vetenskapligt fel.

Det är naturligtvis så att vi skall smutsa ner så lite som möjligt men Fareed Zakaria har i sin bok The Post-American World från 2008 ett argument som stöder Bush i detta avseende. Han säger att:

"Behovet för elektricitet är projekterat att öka över 4% per år under de närmaste årtiondena. Den elen kommer att komma mest från det smutsigaste bränslet--kol. Kol är billigt och finns i stora mängder, så världen litar på det som energireserv. För att förstå hur detta kommer att påverka miljön, fundera på det följande. Mellan 2002 och 2012, kommer Kina och Indien att bygga 800 nya koleldade kraftverk--med en samlad koldioxid emission som är 5 gånger större än de totala sparade mängderna i Kyotoprotokollet."

Inga kommentarer: